Friday, October 21, 2005

ROI

Ik wil het deze week hebben over de 5 ROI (return on investment) factoren. Welke 5 factoren zijn van belang om een positieve ROI te behalen met software en hoe staan deze in relatie tot PSA. De 5 factoren zijn:

- De hoeveelheid mensen die de applicatie gebruiken.
- Herhaling van handelingen
- Kosten
- Samenwerking
- Kennis

Hoeveelheid mensen
Hoe meer mensen de applicatie gaan gebruiken hoe meer ROI ik kan behalen bij het verbeteren van hun taken. Denk bij PSA aan alle medewerkers die uren en onkosten registreren. Verbetering hiervan levert voordeel (dus besparing) voor al die mensen. Dit zal zeer zeker bijdragen aan een hogere ROI.

Herhaling van handelingen
Hoe vaker een bepaalde handeling uitgevoerd wordt hoe groter het gewin als ik deze handeling efficiënter kan laten verlopen. Denk bij PSA aan het keer op keer verwerken van urenbriefjes. Of het wekelijks maken van rapportage voor uren en projectkosten. Of het periodiek verzamelen van inkooporders voor een bepaald project. Als ik bij het invoeren van deze orders deze gelijk koppel aan het project zal ik periodiek alleen een rapport hoeven uit te draaien. En deze handeling komt iedere periode terug en levert dus iedere keer een besparing op.

Kosten
De handelingen die het meest kosten omdat daar bijvoorbeeld gekwalificeerd personeel voor nodig is of dure apparaten. Verbeteren van deze handelingen leveren de hoogste besparing. Het maken van een periodieke voortgangsrapportage kost relatief veel geld door de tijdsbesteding van hoog gekwalificeerd personeel. Hier is inzicht in de materie en het project voor nodig. Bovendien moet men weten om te gaan met projectplanningen. Verbeteren hiervan levert direct een hoge besparing op.

Samenwerking
In het engels collaborator is een belangrijke factor voor het verhogen van de ROI. Als personeel gemakkelijk gegevens uit kan wisselen zal dit in hoge mate meewerken aan efficiëntie. Denk hier bij projectadministratie aan het centraal registreren en beschikbaar stellen van projectinformatie. Maar denk ook aan het op eenvoudige wijze kunnen delen van informatie aan klanten en leveranciers.

Kennis
Hier bedoel ik voornamelijk mee het beschikbaar hebben van de juiste up te date informatie. Op basis waarvan leidinggevende beslissingen kunnen nemen. Denk bij PSA aan het altijd en up to date beschikbaar hebben van projectinformatie zodat tijdig bijgestuurd kan worden. Maar denk ook aan het achteraf kunnen beschikken over historische projectgegevens dit zal het makkelijker maken het “lessons learned report” (PRINCE2 term) voor een project op te stellen.

Samenvatting
Met een goede PSA oplossing is een hoge ROI te behalen.

……

Wednesday, October 12, 2005

Axapta wordt Microsoft Dynamics AX.

In het verlengde van Project Green, Gaan alle producten van Microsoft business solutions vallen onder één naam "Dynamics". Project Green is het project binnen Microsoft business solutions dat moet zorgen voor het samensmelten van de producten:

- Great Plains (Dynamics GP)
- Navision (Dynamics NAV)
- Axapta (Dynamics AX)
- Solomon (Dynaics S)

Daarnaast wordt het Dynamics CRM voor wat nu heet Microsoft CRM.

Je kunt er op rekenen dat Het achtervoegsel heel wat sneller gaat verdwijnen dan de 2012 waar tijdens het Microsoft world wide partner conference over gesproken werd.

Het toekomstig ERP pakket van Microsoft dus "Microsoft Dynamics" met het beste van de 4 werelden. Ik zeg vier want Microsoft CRM zal wel een apart product blijven. Hoe dat dan in relatie staat tot de CRM module in het ERP pakket doet mij een beetje vreemd voorkomen.

Maar de omzetcijfers van Microsoft CRM zijn sky high dus voorlopig geen onrust veroorzaken zou ik zeggen…..

Tuesday, January 11, 2005

Microsoft vist naar PeopleSoft-gebruikers

PeopleSoft gebruikers die bezorgt zijn over de overnamen van PeopleSoft door Microsoft concurent Oracle kunnen nu met financieel voordeel overstappen naar Microsoft business solutions Axapta.

Dit heeft Computable zojuist gemeld.

http://www.computable.nl/nieuws.htm?id=432797

Monday, January 10, 2005

HRM binnen kennisorganisaties

In mijn vorige artikel stelde ik dat PSA software meer inhoud dan een goede projectadministratie. PSA bedrijven zijn bedrijven die diensten leveren middels het inzetten van hooggekwalificeerde mensen. Het belangrijkste voor deze organisaties is het hebben van specifieke kennis in de vorm van geschoolde en ervaren medewerkers. Het is dan ook niet zo vreemd dat dergelijke bedrijven kennisorganisaties genoemd worden en de medewerkers kenniswerkers. Het werken met kenniswerkers vereist een andere manier van werken. Medewerkers worden niet langer ingezet op een vaste plaats binnen een organisatie maar worden daar ingezet waar hun specifieke kennis nodig is. Kennis die in onze snel veranderende maatschappij moet worden onderhouden en aangevuld. Bovendien zal een kennisorganisatie niet altijd voldoende hebben aan eigen kennis maar zij zal ook kennis moeten inhuren. Onontbeerlijk hierbij is het onderhouden van een goed kennisnetwerk. Volgende onderwerpen zijn naast projectadministratie tevens belangrijk voor kennisorganisaties.

- Werving en selectie van kenniswerkers

- Kennismanagement

- Onderhouden van een kennisnetwerk

- Management van werkervaring

- Loopbaanplanning

- Management van opleidingstrajecten

- Analyse van benodigde kennis versus aanwezig kennis

Een greep uit de functionaliteit van een goed HRM informatiesysteem. Dat brengt mij bij de toegevoegde waarden van een goed HRM informatiesysteem voor een PSA bedrijf als kennisorganisatie. Vanzelfsprekend hierbij is dat dit naadloos moet integreren in de projectadministratie.

Friday, January 07, 2005

Wat is PSA

Laat ik dit log maar eens beginnen met in het kort uiteen te zetten wat PSA is. Of op zijn minst wat ik beschouw als PSA. PSA staat voor Professional service automation. In essentie en direct uit de afkorting af te leiden: het automatiseren van de levering van professionele service. Hier vallen dus in het algemeen bedrijven onder die adviezen en of diensten leveren aan derde. Oneerbiedig gezegd de uren schrijvers en de adviesrapport leveranciers. Bedrijven die diensten leveren niet door tastbare producten maar door diensten in de vorm van uren die zij tegen betaling beschikbaar stellen aan derde.

Geen wonder dat het gros van de PSA gerelateerde software zich richt op projectadministratie met urenregistratie als speerpunt. Er komt echter veel meer kijken bij PSA bedrijven of ook wel PSO (professional service organizations) genoemd.